søndag den 27. januar 2008

Rød terror

Af Jesper M. Rosenløv

Som tidligere nævnt, tjener NOMOSBLOG ofte til videreformidling af raske kommentarer i forbindelse med dagsaktuelle problemstillinger. Men ved siden af bloggen arbejdes der fortsat på NOMOS’ hjemmeside, hvor større projekter søsættes i cyberspace. Men da det netop er større projekter, vil der gå længere tid imellem der sker noget nyt på disse sider. Men det sker dog nu.

Jeg har således igennem et stykke tid arbejdet på et nyt arkiv til hjemmesiden. Tidligere arkiver på NOMOS-hjemmesiden omfatter bl.a. undersiden Skræp (om dansk identitetshistorie gennem tusind år), samt f.eks. undersiden Occident med yderligere undersider indeholdende citat-arkiver vedrørende politisk og ideologisk historie.

Men Occident har nu fået en underside mere – RØD TERROR, omhandlende den totalitære socialismes forbrydelser fra 1917 til i dag.

På disse sider, der løbende vil blive udbygget, oplistes forbrydelserne i de enkelte lande kronologisk med en kort beskrivelse af hændelserne samt et skøn over antallet af civile dødsofre. Fra denne kronologiske oversigt linkes der til de ansvarlige lederes egne udsagn og ordre om brug af mord og terror samt til øjenvidneskildringer, der beskriver de ufattelige lidelser socialismen og kommunismen har udsat befolkningerne for. Endelig linkes der til samtidige udtalelser omhandlende forholdene i de lande, der var underlagt den totalitære socialisme, fremsat af venstreorienterede i Danmark og Vesten.

RØD TERROR lægger ud med Kina og vil fortsætte med arkiver omhandlende regimerne i Sovjetunionen, Vietnam, Nordkorea, Cuba og mange andre steder.

Men med Maos Kina starter vi med det regime og det land, hvor verdenshistoriens største folkemord har fundet sted. Over 70 millioner dødsofre! Tallet er i sig selv svimlende – men dertil kommer beretningerne om nogle af de mest bestialske overgreb begået i marxismens navn. Mao styrede overgrebne med uhyggelig præcision – og citaterne fra ”den store rorgænger” vidner om et dybt forstyrret sind.

Overgrebne (og Maos uhyrlige udtalelser i den forbindelse) sætter den dyrkelse af Maos Kina som 68-generationen og datidens venstrefløj udøvede i et grumt relief. Hvordan kunne de sige det, de gjorde, mens millioner blev sultet og mishandlet ihjel? Trods dette fremstilledes Kina fra slutningen af 60'erne af venstrefløjen i Vesten ofte som det eneste land, hvor kommunismen blev realiseret, når nu Sovjetunionen var blevet en blød mellemvare efter Khrusjtjov.

Det er uhyggelig læsning – men samtidig forhåbentligt lærerigt. Måske kan læsningen bidrage til vagtsomhed overfor ideologiske projektmagere i ind- og udland, der kun har ét for øje – at omvælte og omskabe samfundene og menneskene, om de så skulle dø af det.

Læs mere:
RØD TERROR (hovedside)

Rød terror i Kina – Kronologisk oversigtØjenvidner/dokumentation Mao-citater Det sagde venstrefløjen