fredag den 27. juni 2008

Ugen der gik

Af Jesper M. Rosenløv

Egoisterne
Under et interview med TV2 News d. 24/6, kom Naser Khader med en noget pudsig kommentar vedrørende stiftelsen af Ny Alliance og tiden, der fulgte:

"Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg ville tiltrække så mange egoister."

Altså, når man danner et parti, der ophøjer selvfede og letkøbte ”humanistiske” holdninger til kernesager, når man søger at dyrke en ultraliberalistisk profil og når man i bedste overklassestil slår sig op på at gi’ fanden i den brede danske befolknings bekymringer, så kan man da kun tiltrække egoister.

Her gik jeg og troede, at egoismen var selve kerneideologien i NA – og det troede Jørgen Poulsen så også.FN freder sharia-overgreb
Kristeligt Dagblad bragte d.23/6 (noget forsinket)
historien om, at en række muslimske lande har forhindret, at der i FN's Menneskerettighedsråd kan rettes kritik mod overgreb, der har tilknytning til islamisk lov, sharia.

Den stadige brug af stening, kvindelig omskæring og mindreåriges vielser blev kritiseret i rådet, men som det lød fra rådets præsident:

Sharia skal ikke diskuteres i FN's Menneskerettighedsråd, og den slags emner bør undgås.

Han konkluderede, at alle religioner bør have en særstatus, og disse ikke kan kritiseres, fordi enhver debat vil blive meget "følsom og kompliceret."

Den ægyptiske og pakistanske repræsentant supplerede:
– Sharia er ikke til diskussion i dette råd, og islam skal ikke korsfæstes her
- [Vi] er meget imod enhver direkte eller indirekte diskussion af sharia"

Situationen er grotesk. Tolerance, frihed etc. anvendes nok engang til at retfærdiggøre overgreb af værste skuffe.

Samtidig slår bl.a. Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp og Dansk Center for Menneskerettigheder ofte herhjemme stærkt på, at Danmark ikke overholder menneskerettigheder og konventioner.

Men nu har vi jo FNs Menneskerettighedsråds ord for, at disse ting kan gradbøjes. Ja, man kan sidde disse bestemmelser fuldstændigt overhørigt.

Det burde vi da også gøre i Danmark. Vi vil da behandles på lige fod med de muslimske lande. Hvis vi ikke kan opnå dette, er der kun én konklusion tilbage: Væk med FN-konventionerne!


EU på vej til at blåstemple regimet på Cuba
D. 20/6 så vi endnu et udslag af EU’s udenrigspolitiske linje – en linje som eu-forikerne så gerne ser Danmark som en uadskillelig del af. EU besluttede nemlig at
ophæve de sanktioner, der har været indført mod regimet på Cuba.

I 2003 blev nye 75 systemkritikere fængslet. Flere af disse sidder stadig i fængsel. Fængslingerne fik dengang EU til at tage et drastisk skridt. Man forbød besøg fra højtstående personer i den cubanske regering og samtidig tillod man ikke EU-diplomater og deltage i visse begivenheder på Cuba. Skrappe sager!

EU fortrød da også hurtigt den jernhårde linje. Så allerede i 2005 suspenderede man ”sanktionerne”. Og nu i 2008 ophæves de helt til trods for, at systemkritikere stadig sidder fængslet. EU's kommissær for udenlandske anliggender, Benita Ferrero-Waldner, mener, at det er et vigtigt signal til Cubas nye præsident, Raul Castro

De mennesker, der har lidt og stadig lider under regimet, er naturligvis
skuffede over EU’s skridt. Til dem må vi bare sige, at EU altid er parat til at se gennem fingre med den slags småting for i stedet at indgå ”dialog” med totalitære regimer. Så regn ikke med EU.