søndag den 22. august 2010

En milepæl for integrationen?

Af Thomas Helbig Hansen


Den skulle være god nok: Nu virker integrationen. Det skriver ihvertfald Berlingske Tidende lørdag.
Baggrunden for den stort opsatte forsideartikel er, at andelen af unge indvandrerkvinder i alderen 20-24 år, der går i gang med en videregående uddannelse, er oppe på imponerende 39% - et helt %-point højere end danske piger i samme aldersgruppe.
I sin begejstring over de flotte tal glemmer Berlingske Tidende imidlertid, at vi hertillands har indrettet os med den såkaldte 24-årsregel. Een af effekterne skulle bl.a. være, at de unge udenlandske damer venter med at gifte sig til de fylder - surprise, surprise - 24 år. Og i mellemtiden kan de jo så passende slå tiden ihjel med at boge den.
Hvorvidt pigerne fuldfører deres uddannelse for slet ikke at tale om hvorvidt de bliver hjemmegående husmødre straks efter kandidatfesten, melder historien ikke noget om.
Det kunne Berlingske passende sætte sig for at undersøge, og det ville i sandhed være en milepæl. For journalistikken.

lørdag den 7. august 2010

Den konservative krise - og Danmarks

Af Thomas Helbig Hansen

At de konservative er i dyb krise er en gammel nyhed.
Det er imidlertid som om krisen er særlig slem for øjeblikket, hvor Naser Khader er stort set ene om at udtale sig på partiets vegne.
Dette dybt, dybt forvirrede menneske, der på sin rundtur mellem partierne altså nu er havnet hos de konservative, udtaler sig hver dag i samtlige medier om stort og småt. Hidtil har han kæmpet for Lene Espersens ære, men siden i mandags har han dels kritiseret Dansk Folkepartis forslag om at bremse indvandring fra den tredje verden, dels kommenteret det skammelige sagsanlæg mod Lars Hedegaard.
Sagerne burde være konservative mærkesager: Værn af nationen samt beskyttelsen af ytringsfriheden. Khader taler imidlertid til fordel for indvandring fra den tredje verden og gradbøjer i tilgift Hedegaards ytringsfrihed.
Dermed forstærkes ikke bare indtrykket af et parti, der har overladt konservatismen til DF og selv ligner en dårlig kopi af Det radikale Venstre.
Samtidig bliver den konservative krise også et godt billede på Danmarks krise.
Tænk, at man i det 21. århundrede skal opleve en muslim fra Syrien gøre sig til dommer over, hvem vi skal give adgang til Danmark samt hvad vi må hhv. ikke må sige i vort eget land.
Det vækker mindelser om Glistrups herostratisk berømte forslag om at lade dansk forsvar erstatte af en telefonsvarer, der på russisk siger: 'Vi overgiver os!'