tirsdag den 10. juni 2008

Et delt folk (fortsat)

Morten Uhrskov Jensens bog, Et delt folk, udkom d. 5. juni 2008. Som nævnt tidligere har bogen allerede fået en god omtale af Arne Hardis i Weekendavisen (23-5-08).

Jyllandsposten bragte desuden på udgivelsesdagen et langt og fair interview med Uhrskov (Orla Borg: ”Et delt folk?”). Her lyder det bl.a.: ”I en ny bog om Danmarks udlændingepolitik fra 1983 til 2008 retter forfatteren en skarp kritik af de politikere, der har haft ansvaret. De har delt folket og sendt det ud i en kulturel selvopgivelse […] Konklusionen fylder 19 sider ud af de i alt 612 sider. I bogen gennemgår Uhrskov Jensen systematisk lovgivning, folketingsdebatter, mediedebat og betænkninger om, hvordan de danske udlændingelove er blevet til, og hvilke konsekvenser de har haft. En af hans konklusioner er, at politikerne har udvist en laden-stå-til-holdning over for indvandringen og derved har skabt det, Uhrskov Jensen kalder et delt folk. Udlændingedebatten er blevet det væsentligste diskussionsemne i Danmark, og det har splittet venskaber, bekendtskaber, kollegiale forhold og familieforhold i et for eller et imod i en sådan grad, at den danske befolkning er i splid med sig selv. Morten Uhrskov Jensen siger, at han har skrevet bogen på vegne af de dårligst stillede danskere, som eksempelvis bor i socialt boligbyggeri, og som i langt højere grad end den bedre stillede middelklasse i villakvartererne har oplevet ændringer i deres egne levevilkår på baggrund af indvandringen.”

Klaus Rothstein omtaler ligeledes bogen i Weekendavisen (6-6-08) i artiklen ”Farvel til foregangslandet”. Sært indflettet i et sentimentalt tilbageblik på sin egen rolle i udlændingedebatten og en længere svada af pladderhumanisme og grov manipulering af hele udlændingeproblematikken (hvilket viser, at Rothstein endnu ikke har fattet en bønne), får han da nævnt, at ”bogen er en citatkompilering fra den danske udlændingedebat 1983-2008. Forfatterens eget udgangspunkt er højreorienteret og nationalt (han redigerer tidsskriftet Nomos, og bogen udkommer på forlaget Lysias, så vi er altså i det miljø, hvor Trykkefrihedsselskabet og Dansk Folkeparti regerer), men bogens alenlange tilbageblik på debatter i folketing og offentlighed, er loyalt refererende, om end de naturligt nok er udtryk for prioriteringer, vinklinger, valg og fravalg. Som kilde- og citatsamling er bogen særdeles indholdsrig og interessant.

Også P1 bragte (10-6-08) et interview med Uhrskov om bogen, der kan høres
hér.

Endelig har Uhrskov selv et indlæg i dagens udgave (10-6-08) af Kristeligt Dagblad (se nedenfor)