tirsdag den 13. maj 2008

Oh velfærd

Morten Uhrskov Jensen

I Walter Laqueurs forstemmende bog »Gravskrift for et gammelt kontinent – Europas sidste dage« skriver han tankevækkende om de europæiske velfærdsstater. De kan kun dårligere og dårligere finansieres, eftersom forudsætningen for dem er et fødselstal, der mindst reproducerer den givne befolkning. Dette er som bekendt mildt sagt ikke tilfældet med de europæiske fødselsrater placeret et sted mellem 1,2 og 1,9 pr. kvinde, hvor 2,1 er minimum, hvis der ikke skal ske en aldring af befolkningerne.

Nu skulle man jo så tro, at europæerne ville gøre en (eller begge) af følgende to ting: enten få sig nogle flere børn eller acceptere, at velfærdsmodellen snarere skal ligne den amerikanske, da den med sine lavere ydelser (og lavere skatter) er mindre afhængig af en aldrende befolkning. Men sådan arbejder europæeren ikke. Walter Laqueurs deprimerende bud på fremtiden er i stedet, at kravet om velfærdsydelser af alle tænkelige slags vil fortsætte i det uendelige, også selv om ydelserne løbende vil blive af ringere og ringere kvalitet.

Og ved De hvad, kære læser, det tror jeg desværre, Laqueur meget vel kan gå hen og få ret i. Med pædagogernes rungende nej til et overenskomstresultat, der ikke er set bedre siden 1987, har de kære væsener demonstreret adskillige forhold. a) de ved absolut intet om samfundsøkonomi (overenskomstresultatet er i forvejen på grænsen af det ansvarlige, hvis vi ønsker at undgå en økonomisk nedtur), b) de udviser dyb foragt over for de forældre og børn, der bliver berørt af deres strejke (og læg mærke til, at – i modsætning til en privat udbyder – har de såkaldte brugere ingen muligheder for at gå andetsteds hen efter ydelsen) og c) de viser eksemplarisk, at europæeren anno 2008 er et skvat, der tror, at hun som et forkælet barn kan pege på alle de rare ting, hun gerne vil have, og få dem.

Glemte jeg for resten at sige, at pædagogerne i skrivende stund Gud hjælpe mig stadig har opbakning i befolkningen. Arme europæere, når størstedelen af de oprindelige indbyggere hengiver sig til luftkasteller, sådan som sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagoger gør i disse uger.