lørdag den 24. maj 2008

Et delt folk

Af Jesper M. Rosenløv

Morten Uhrskov Jensens kommende bog får en god omtale i ugens Weekendavis. Arne Hardis gør i artiklen ”Svinehunden og menneskesynet” (kræver login) status over 25 år med en ophedet debat om udlændingepolitikken. De beskidte kneb, der i tidens løb er blevet anvendt for at lukke munden på kritikkerne af den liberale udlændingepolitik, har ikke kendt til mange grænser, påpeger Hardis. Dette dokumenterer Uhrskov Jensen ligeledes i sin bog Et delt folk, der udkommer d. 5. juni. Om bogen skriver Hardis:

En ny bog, der tilfældigvis kom på gaden samtidig med balladen om Rønn og de antimuslimske udtalelser, dokumenterer denne angst for folkesjælen på det fornemste. Bogen er et tværsnit af Danmarkshistorien, der giver et solidt indblik i hovedtemaerne og argumenterne i den udlændingepolitiske debat fra det skelsættende år 1983, hvor Danmark fik sin meget liberale udlændingelov, og indtil i dag. […] Bogen hedder Et delt folk og er en omfattende dokumentation af debatten og de politiske vedtagelser samlet af Morten Uhrskov Jensen, som til dagligt er adjunkt på Ordrup Gymnasium og redaktør af det nationale tidsskrift Nomos. Man behøver således ikke være i tvivl om Uhrskov Jensens egen position, men det skæmmer ikke værket; med hovedvægten på den samfundsmæssige elites synspunkter og argumenter leverer han en knasende tør gennemgang af, hvordan argumenterne faldt i den debat, som har præget nationen i et kvart århundrede. Fra udlændingelovens vedtagelse over folketingsdebatter, aviskampagner, Østrigboykot, særlove, skænderier i den daværende SR-regering og Muhammedkrise helt frem til spørgsmålet om Asmaa Abdol-Hamids eventuelle adgang til Folketingets talerstol iklædt tørklæde. Debatten er indviklet og spændende som en roman, fordi den er foregået på flere etager. […] Det er en pointe i Uhrskov Jensens afsluttende sammenfatning, at Socialdemokratiet blandt andet gik så langt i retning af liberalisering, fordi man ville underminere Schlüter.

Når det gælder urent trav i debatten, har vi her på NOMOS-redaktionen da også oplevet lidt af hvert i tidens løb. Som f.eks. da Ekstrabladets politiske redaktør,
Sandy French, erklærede, at tidsskriftet hed NoMus og at dette skulle betyde No Muslims! Eller da David Rehling på Information ved en eklatant fejllæsning kunne erklære, at tidsskriftets redaktionelle linje hyldede den uhæmmede egoisme. Tsk tsk…

At dæmoniseringen af politiske modstandere fortsætter ufortrødent ser vi i dag med Ny Alliances og Jørgen Poulsens beskyldning mod Dansk Folkeparti for at anvende ”nazi-metoder”. Hvis Poulsen med dette mener fordrejning af andres position og synspunkter, kan han vel næppe selv sige sig fri for brugen af sådanne metoder – ja, i netop den henseende er han vel så én af de største nazister.