mandag den 17. december 2007

Kære læsere - velkommen til NOMOS' nye blog

Af praktiske årsager er NOMOS’ blog nu flyttet til denne side. NOMOS’ hjemmeside og tidsskrift fortsætter naturligvis som hidtil.

Mens bloggen forhåbentlig jævnligt vil indeholde dagsaktuelle kommentarer, vil der på hjemmesiden blive arbejdet videre med formidlingen af tekster og emner angående bl.a. dansk identitetshistorie og konservatisme. I øjeblikket arbejdes der på et nyt projekt kaldet “Rød terror”, der vil blive noget nær en elektronisk udgave af Kommunismens sorte bog indeholdende kronologiske oversigter over den totalitære socialismes forbrydelser verden over, øjenvidneskildringer og andet dokumentarisk materiale. Desuden vil NOMOS’ hjemmeside fortsat indeholde et debatarkiv indeholdende indlæg skrevet til den trykte presse af bl.a. medlemmer af NOMOS-redaktionen.


På NOMOS’ hjemmeside har der tildligere været en blog med en række kortere indlæg. Disse er flyttet til denne side (se nedenfor), der som sagt nu vil udgøre den egentlige blog, hvor forskellige skribenter vil få mulighed for at bidrage med indlæg uden NOMOS-redaktionens direkte medvirken. God læselyst!