onsdag den 19. december 2007

Danmark uden EU-forbehold = øget indvandring

Af Jesper M. Rosenløv

Den nyligt overståede valgkamp bød ikke på meget af substans. Ny Alliances storbytosser var ganske vist et underholdende indslag, men alligevel. Et af de emner, der i valgkampen blev forbigået med larmende tavshed, var Danmarks forhold til EU. End ikke da det efterhånden kom frem, at både Socialdemokratiet og Ny Alliance nu pludselig ikke længere gik ind for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten, kom EU rigtig på dagsordenen. De borgerlige ja-partier så selvfølgelig ikke nogen grund til at fremhæve deres egen modstand mod en folkeafstemning i valgkampen - det var trods alt for pinligt. Og socialdemokraterne skulle heller ikke nyde noget. Og da Dansk Folkeparti i stedet satsede hårdt og målrettet på dyrevelfærd (!) - frem for at gribe muligheden for at udstille ja-partiernes udemokratiske sindelag – ja, så var det emne jo lagt dødt.

Og dog. Trods det ihærdige forsøg på at holde EU-emnet udenfor i valgkampen, kom socialdemokraternes Henrik Sass Larsen alligevel med en noget pudsig tilståelse, der ganske vist ikke var ment som en tilståelse, men som et slagkraftigt argument mod Foghs asylpolitik. Socialdemokratiet ville jo, som vi er nogle, der husker, lade alle asylansøgere arbejde udenfor asylcentrene efter 6 måneder og dermed atter gøre Danmark til et attraktivt indvandringsland. D. 6. nov. 2007 påpegede Sass Larsen ifølge Ritzau, at uden vores EU-forbehold ville Danmark skam være tvunget til at tillade asylsøgere at arbejde i landet efter 1 år! Statsministeren tog derfor fejl, når han påstod, at asylansøgere heller ikke uden videre kunne arbejde i de lande Danmark normalt sammenlignes med. Næ, sådan hang det ikke sammen, påpegede Sass Larsen, for ifølge EU-reglerne skal asylansøgere have mulighed for at arbejde efter 12 måneder. Disse regler var Danmark dog fritaget for p.g.a. vores forbehold i samarbejdet om retslige og indre anliggender, der bl.a. omhandler flygtninge.

Se dette er jo aldeles interessant. Det kræver jo ikke den store indsigt at forudse, at med slappere regler m.h.t. asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet, vil Danmark atter blive attraktivt for folk, der påberåber sig ret til asyl. Sass Larsen havde ganske vist ikke fremhævet EU-reglerne for at gøre offentligheden opmærksom på, at de danske forbehold beskyttede Danmark mod at skulle følge EU’s slappe asylpolitik. Nej, det var for at undergrave Foghs argument om, at andre europæiske lande også førte en stram asylpolitik. Det gør de ikke pga. EU-reglerne, påpegede Sass Larsen, og derfor kan vi heller ikke være det bekendt og desuden vil vi være tvunget til at løsne op på asylområdet, når EU-forbeholdene engang ryger væk.

For os andre er der jo kun at sige til det: Lad os da for alt i verden beholde vores EU-forbehold! Vi har nu socialdemokraternes politiske ordførers ord for, at disse forbehold beskytter Danmark mod de slappe EU-asylregler. Tak for den indrømmelse, Sass Larsen!

Og hvis nu Dansk Folkeparti anstrenger sig rigtig meget, så kunne det være, at de også ville opdage denne socialdemokratiske tilståelse. Selv blind (dyrevelfærdssvigtet) høne…osv.