torsdag den 13. marts 2008

Villy og islamofobi-fobien

Af Jesper M. Rosenløv

Det er jo direkte morsomt at følge historien om Villy Søvndals forvandling til muslimhader i de mellemøstlige medier. Herligt at se Villy blive offer for denne hysteriske stemning – en hysterisk stemning, hvor enhver kritik af islam udlægges som islamofobi. Selv en kritik af islamistiske grupper, der har klare fascistiske træk, vækker vrede – ikke blot på den danske venstrefløj, men altså også i Mellemøsten. Det er vel en særlig form for islamofobi-fobi – en irrationel angst for, at enhver kritisk røst udspringer af et indædt had til islam som sådan og til alle muslimer.

Hvor stammer denne islamofobi-fobi fra? I Mellemøsten er der jo en klar interesse fra de islamistiske gruppers side i at udlægge tingene på den måde. Hermed kan man profilere sig som hørende til dem, der står fast over for Vestens urimelige overgreb mod muslimer. Men hvad med herhjemme? Hvem har skabt islamofobi-fobien hér? Ja, det har venstrefløjen med bl.a. Villy og co. jo selv. I årevis har de lagt ansigtet i alvorlige folder, når der er blevet fremsat kritik af udviklingstendenserne indenfor islam. Når man har påpeget det problematiske i mange muslimers opfattelse af vestlige værdier og sat fokus på kulturbestemte konflikter, der ville tage til parallelt med en øget muslimsk indvandring, er hammeren faldet omgående. Disse kritikere er af Det Radikale Venstre, Enhedslisten og SF blevet udskreget som islamofober. Dermed har Villy og hans parti selv været med til at piske den stemning op, som Villy nu selv bliver offer for.

Men Villy kan slet ikke forstå, at han er blevet misforstået. ”Alle ved da, hvad, jeg har sagt”, lyder det fra stakkels Villy. Man kunne spørge – hvornår har du, Villy, ikke selv fordrejet andres synspunkter i en ekstremistisk eller islamofobisk retning? For nyligt meddelte du jo, at DF ikke måtte være med i din demonstration mod ekstremistiske strømninger. DF var jo selv ekstremistisk, lød det.

Og nu kan Villy så ikke forstå, at han selv bliver udskreget som islamofobisk islamhader og ekstremist. Det kan jeg godt. Med den hadske stemning – den dårlige tone – han selv har været med til at skabe over for de islamkritiske røster, er der skabt en heksejagtslignende stemning, der vilkårligt kan ramme enhver, der formaster sig til at tage kritisk stilling.

Jeg må indrømme, at jeg grinede så tårerne trillede, da man på TV-2 News fortalte, at man i Ægypten faktisk troede, at Villy var fra DF og ikke SF!! Velkommen i det dårlige selskab, Villy. Du har selv været med til at skabe fjendebilledet og myten om dette selskab – og nu byder vi dig velkommen i de ondes klub.